Hướng dẫn viên ở Trung Quốc
Bạn quá mệt mỏi với việc phải du lịch theo tour truyền thống, lịch trình thì dập khuôn, điểm đến và thời gian thì cố định, ăn uống thì không được lựa chọn?
Hướng dẫn viên ở Trung Quốc
Bạn quá mệt mỏi với việc phải du lịch theo tour truyền thống, lịch trình thì dập khuôn, điểm đến và thời gian thì cố định, ăn uống thì không được lựa chọn?
Hướng dẫn viên ở Hàn Quốc
Hàn quốc là một đất nước phát triển rất mạnh trong ngành du lịch, họ luôn tìm cách để đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tận dụng thế mạnh phim ảnh để quảng bá cảnh vật cũng như văn hóa ra thế giới.